השור והנחש

אגדה עתיקה מספרת על כהן רב עוצמה אשר שחרר את עמו מעבדות באמצעות מטה שהפך לנחש.
עמוק בצינוקו של ארמון המלך מינוס, פולידוס צופה כיצד נחש קם לתחייה באמצעות צמח מסתורי.
שנים לאחר מכן…
שליחו של ראש העיר פורץ למסבאה בסערה – "שיירה הותקפה! יש ניצולה! הזעיקו את הגיבורים!!!"
התוכלו לברר מה עלה בגורל האיכרים בשיירה? ומה הקשר של ההתקפה לאגדות עתיקות מתרבויות רחוקות?
הנאה מובטחת לחובבי המיניאטורות!
הרפתקת D&D 5e ל-4-6 שחקנים בדרגה 4. דפי דמויות מוכנים יסופקו לנזקקים.
נדרש ידע באנגלית.

אלעד ויסברוד

מהנדס, ביבלופיל וחובב פנטזיה מושבע.
חזרה