העקלתון במדבר העמוק – האקולוגיה של חולית

פרנק הרברט, מחבר "חולית", ביסס את כוכב הלכת הבדיוני שלו על אקולוגיה מדברית אמיתית, בהשראת דיונות החול שלאורך חוף אורגון. הוא תיאר את המערכת האקולוגית של חולית כדי לבסס את חשיבותה, והתמקד ביחסי הגומלין שבין האדם לכוכב הלכת. בהרצאה נשווה את חולית לאקולוגיות מדבריות מכוכב הלכת שלנו וגם לסביבות חיים אחרות, וננסה לוודא שעולם המדבר ושייח חולוד אכן אפשריים. לסיום נשאל אם אפשר להגשים את החלום הדררי.

ד"ר תמר קיס-פפו

על המרצה: מנהלת הכנס ופעילה ותיקה, מורה לביולוגיה, אם ויוצרת.
חזרה לתוכניה